Fine Art Logo
 
 
 
Gerçekleştirdiklerimiz...

Bilgi  birikimimiz , iş  anlayışımız ve özenli  çalışmamız  neticesinde ,  sonucundan  çok  keyif  aldığımız  işlere imzamızı attık. Bu çalışmalarımızdan bazıları şunlardır ;

Usta , belgesel  fotografçısı sayın  Haluk ÇOBANOĞLU ile ; "Osmanlı'dan günümüze  kalanlar" projesi . Proje  genelinde katılımcılar , Osmanlı'dan günümüze  kalan yada yok  olmaya yüz tutmuş eserleri işlemişlerdir.

Profesyonel  fotograf sanatçısı ve  Maltepe Ünv. GSF öğretim görevlisi sayın Recep DÖNMEZ ile ; Birer yıl ara  ile  "Kameramla Denizde-1"  , "Kameramla  Denizde-2" , "Kameramla  Denizde-3" , "Kameramla  Denizde-4"  projeleri. Her  bir seride  su  altı  öğretim  görevlilerinin  ve  katılımcı  öğrencilerin dünyanın çeşitli yerlerinde çektikleri , nadide su altı fotografları işlenmiştir.

Değerli  fotograf  sanatçısı  ve Maltepe  Ünv. GSF  öğretim  görevlisi sayın Doç. Osman ÜRPER 'in ; "İstanbul festivali dans gösterileri" çalışmaları.

Usta fotograf sanatçısı sayın  Fatih DEMİRHAN' ın ; "Safranbolu" ve "Ceneviz kaleleri" çalışmaları. Sanatçının "Safranbolu" sergisi ; Safranbolu , Ankara ve İzmir'de sergilenmiş ve çok ses getirmiştir. 4 yıl boyunca çeşitli zaman dilimlerinde tüm Türkiye'yi  kıyıdan dolaşarak  çekimlerini gerçekleştirdiği "Ceneviz kaleleri" projesinin FineArt baskıları tarafımızdan gerçekleştirilmiş ve 2009 Aralık  ayında , İtalya'da  Venedik  Dükler sarayında , 2011  Şubat  ayında  İstanbul'da  İtalyan  Kültür  Merkezinde  sergilenmiştir.   Masrafı İtalya kültür bakanlığı tarafından karşılanarak kitaplaştırılan bu proje , Avrupa'da 2,000 kütüphaneye dağıtılmıştır.